loader

Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh

MAGO ứng dụng nền tảng gốc rễ giúp doanh nghiệp phát triển bài bản và bền vững

Chiến lược kinh doanh là phương pháp giúp doanh nghiệp hoạch định nguồn lực của mình để có những bài toán tối ưu phù hợp với thị trường mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp đó.

Tầm quan trọng chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp:

  • Hoạch định được mục tiêu kinh doanh
  • Biết được giá trị sản phẩm dịch vụ để từ đó có phương pháp tiếp cận có hiệu quả
  • Biết được điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp
  • Có phương pháp triển khai hiệu quả theo mô hình doanh nghiệp.
  • Tối ưu quy trình, hệ thống vận hành trong doanh nghiệp để từ đó tối đa hóa hiệu quả và mục tiêu kinh doanh
Xây dựng chiến lược kinh doanh

Các Bước Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả doanh nghiệp trải qua các bước cụ thể như sau:

Phần 1: Xác định rõ về thị trường, những vấn đề thị trường, nhu cầu cụ thể thị trường
Phần 2: Xây dựng sản phẩm dịch vụ phục vụ nhu cầu thị trường, đóng gói sản phẩm.
Phần 3: Xác định năng lực doanh nghiệp để xây dựng mô hình kinh doanh
Phần 4: Phân tích SWOT, BSC
Phần 5: Xây dựng quy trình quản trị sản xuất, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị marketing

Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh

Xây dựng bài toán kinh doanh phù hợp với năng lực doanh nghiệp và thị trường

Chiến Lược Kinh Doanh Toàn Diện

Xây dựng chiến lược kinh doanh bài bản cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả.

Đóng Gói Sản Phẩm, Quy Trình

Set-Up Doanh Nghiệp Toàn Diện

Khẳng định giá trị, Định vị thành công

MAGO MARKETING

Với sự mệnh tư vấn giải pháp toàn diện và đồng bộ về marketing cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hotline: 0971.2266.25
Email: Khachhang@mago.com.vn