Nhiều sản phẩm mới được đầu tư rất tốn kém nhưng vẫn có thể gặp thất bại, chng hn như sản phẩm Edsel của Ford gây thiệt hại 350 triệu đô la, RCA thiệt hại 580 triệu đô la vào sản phẩm đầu video Selecta Vision, New Coke của Coca Cola, Polarvision của Polaroid …
Người ta thống kê là có đến 80% sản phẩm tiêu dùng nhanh mới bị thất bại, sản phẩm công nghiệp mới thất bại 30%. Lại có nguồn khác nói có đến 95% sản phẩm mới bị thất bại.

Sau khi điều nghiên thị trường và chọn được thị trường kinh doanh thì bạn phải xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm.

Bài viết dưới đây giúp bạn có cái nhìn sâu sắc về việc phát triển chiến lược sản phẩm

1.Hiểu về sản phẩm

Sản phẩm, dịch vụ gọi chung là sản phẩm là tất cả những cái, những yếu tố có thể thõa mãn nhu cầu hay ước muốn của khách hàng.

Các cấp độ của sản phẩm:

 • Cấp độ 1: Giá trị sử dụng của hàng hóa ( là những điểm cốt lõi nhất mà khách hàng nhận được )
 • Cấp độ 2: Gia tăng giá trị thông qua những yếu tố trình bày, đống gói, tem mác…. tạo sự thỏa mái cho người sử dụng giá trị sản phẩm
 • Cấp độ 3: Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thông qua những giá trị bổ sung như: tính tiện lợi lắp đặt, những dịch vụ sau bán hàng, bảo hành, tín dụng…. nhằm giúp khách hàng thỏa mãn nhu cầu.

2. Các Bước Trong Quá Trình Phát Triển sản phẩm:

 • Tạo ra những ý kiến sản phẩm mới
 • Sàng lọc và đánh giá những ý kiến để xác định những ý kiến nào cần được nghiên cứu thêm
 • Phân tích kinh doanh
 • Phát triển sản phẩm
 • Trắc nghiệm thị trường
 • Thương mại hoá

3. Quy trình sản phẩm mới:

 • Phát triển ý tưởng (idea generation)
 • Sàng lọc ý tưởng (idea screening)
 • Phát triển và thử khái niệm (Concept development and testing)
 • Phát triển chiến lược Marketing (Marketing strategy development)
 • Phân tích kinh doanh (business analysis)
 • Phát triển sản phẩm và thương hiệu (Product and brand development)
 • Thử thị trường (market testing)
 • Tung thương hiệu ra thị trường (commercialisation)

4. Mago Marketing và giải pháp cho doanh nghiệp:

Cung cấp giải pháp về nghiên cứu và phát triển sản phẩm, chiến lược phát triển sản phẩm, tái cấu trúc sản phẩm

Cung cấp giải pháp tổng thể về marketing

Cung cấp giải pháp thuê ngoài phòng marketing cho doanh nghiệp

Mọi thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi