loader

Nghiên cứu thị trường

Mago tư vấn bạn chọn đúng thị trường, hoạch định sản phẩm theo thị trường, phân khúc khách hàng và đưa ra giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả

 • Điều nghiên thị trường kinh doanh
 • Phân khúc thị trường kinh doanh
 • Đóng gói sản phẩm, dịch vụ

Xây dựng thương hiệu

Mago giúp doanh nghiệp xây dựng hệ giá trị cốt lõi giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị cạnh tranh, khẳng định hệ giá trị thỏa mãn với khách hàng hướng tới phát triển thương hiệu bền vững.

 • Xây dựng hệ giá trị cốt lõi thương hiệu
 • Sáng tạo, chuẩn hóa, định vị thương hiệu
 • Chiến lược quảng bá thương hiệu

Quản trị và marketing

Tư vấn chuẩn hóa hệ thống marketing và quản trị cho doanh nghiệp. Hoạch định thị trường, tư vấn sản phẩm dịch vụ, tư vấn phát triển mô hình kinh doanh bền vững.

 • Chiến lược Marketing, bán hàng
 • Chiến lược kinh doanh
 • Đo lường và quản trị
Giá trị cốt lõi Mago

Mago- Tối ưu từ gốc, giá tốc thành công

Ứng dụng phương pháp marketing gốc, quản trị gốc giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động kinh doanh phát triển bền vững.

Chuẩn hóa hoạt động doanh nghiệp bao gồm các hoạt động chuẩn hóa về sản phẩm, chuẩn hóa hệ giá trị cốt lõi thương hiệu, định vị thương hiệu, chuẩn hóa nhận diện thương hiệu, xây dựng và đồng bộ gắn liền với hệ giá trị cốt lõi doanh nghiệp

 • Hoạch định thị trường
 • Phân loại thị trường
 • Xây dựng hệ giá trị cốt lõi
 • Định vị thương hiệu

Sau khi chuẩn hóa hoạt động sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp, Mago xây dựng chiến lược tiếp cận marketing, chiến lược bán hàng, chiến lược dòng tiền, chiến lược nhân sự, chiến lược sản xuất.
Tùy theo yêu cầu và đặc thù của từng đơn vị Mago sẽ đưa ra giải pháp tối ưu.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • Advance Advisory Team
 • Professional Consulting Services
 • 24/7 Support Help Center
 • Advance Advisory Team
Our Services

Chúng tôi cung cấp giải pháp tư vấn chuyên nghiệp

Với Mago, luôn hướng tới sự phát triển bền vững là mục tiêu cho mỗi dự án hợp tác với doanh nghiệp

Chia sẻ khách hàng

Cảm nhận khách hàng