loader

Nghiên cứu thị trường

Giải pháp nghiên cứu thị trường toàn diện dựa trên mục tiêu kinh doanh của khách hàng

Ứng dụng phương pháp marketing gốc, quản trị gốc giúp hoạch định kế hoạch nghiên cứu thị trường, điều nghiên thị trường, xây dựng và đồng bộ sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng.

Mục tiêu lập kế hoạch nghiên cứu thị trường

  • Hiểu rõ nhu cầu khách hàng
  • Tạo ra sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng
  • Phân loại thị trường phù hợp
  • Đóng gói sản phẩm dịch vụ
  • Hiểu rõ dung tích thị trường để xây dựng mô hình doanh nghiệp phù hợp với thị trường.

GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Ứng dụng giải pháp Marketing Gốc vào phân tích nhận định và đánh giá thị trường

Nghiên cứu thị trường

Các doanh nghiệp hầu hết chưa chú trọng tới khâu nghiên cứu thị trường và chưa làm rõ về thị trường kinh doanh

Phân loại thị trường

Phân khúc thị trường phù hợp với môi trường kinh doanh. Lựa chọn thị trường phù hợp với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Nghiên cứu nhu cầu khách hàng

Điều nghiên rõ tầng nhu cầu thiết yếu.

Xây dựng sản phẩm và dự báo cầu thị trường

Xây dựng và đóng gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng. Dự báo cầu thị trường cho khách hàng.

Giải pháp nghiên cứu thị trường

7 Bước Nghiên Cứu Thị Trường

Bước 1: Xác định mục tiêu nghiên cứu
Bước 2: Thiết kế nghiên cứu phù hợp với mục tiêu
Bước 3: Thu thập thông tin, dữ liệu
Bước 4: Kiểm tra chất lượng dữ liệu
Bước 5: Làm sạch, mã hóa số liệu
Bước 6: Xử lý và phân tích số liệu
Bước 7: Đánh giá thực trạng thị trường, năng lực hiện tại, nhân định xu hướng

GIẢI PHÁP MAGO

Nghiên Cứu Thị Trường

Để tránh những hướng đi sai lầm, chiến lược sai lệch thì không thể thiếu bước căn bản đầu tiên trong kinh doanh là nghiên cứu thị trường. Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện về Marketing giúp doanh nghiệp có hướng đi đúng đắn ngay từ giây phút đầu.

Tư Vấn Chọn Thị Trường

Lựa chọn thị trường nào là vô cùng quan trọng, là nền tảng dẫn đến thành công trong kinh doanh. Dựa trên nguyên lý Marketing gốc Mago Marketing giúp doanh nghiệp chọn thị trường ngách đúng đắn, hiệu quả cao.

Dự Báo Cầu Thị Trường

Dự báo cầu thị trường giúp doanh nghiệp đưa ra chiến lược đúng đắn trong kinh doanh sản xuất. Thấu hiểu khách hàng, thị trường, sản phẩm Mago giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán tiềm năng, dung tích thị trường đưa ra dự đoán chính xác.

GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU MAGO

KHẢO SÁT ĐA CHIỀU

PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU

THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN

Mago giải pháp đồng bộ và gốc rễ về kinh doanh, quản trị, marketing