loader
Về Mago

Mago mang sứ mệnh giúp doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh và phát triển bền vững

Đơn vị ứng dụng phương pháp marketing gốc, quản trị gốc vào trong quá trình tối ưu hoạt động marketing, kinh doanh giúp giảm thiểu chi phí, gia tăng hiệu quả, phát triển bền vững.

25

Năm kinh nghiệm

500

Successful Projects

50

Satisfied customers

Đội ngũ được đào tạo tư duy gốc rễ, hiểu biết đúng đắn các nguyên lý thị trường, tâm lý con người

  • Giải pháp tối ưu
  • Tối ưu từ gốc rễ
  • Đồng bộ triển khai
  • Tối ưu chi phí
  • Đồng hành cùng doanh nghiệp
23
Years Experience
Mago Consulting

Mago triển khai đồng bộ triển khai tối ưu toàn diện cho doanh nghiệp

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường tối ưu bài toán kinh doanh cho doanh nghiệp, tư vấn chọn thị trường, dự báo cầu thị trường

Xây dựng chiến lược kinh doanh

Xây dựng chiến lược quản trị toàn diện dựa trên mô hình quản trị gốc. Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp

Định vị thương hiệu toàn diện

Định vị thương hiệu toàn diện giúp doanh nghiệp xây dựng hệ giá trị cốt lõi, gia tăng năng lực cạnh tranh

Chiến lược Marketing và bán hàng

Thúc đẩy hoạt động marketing toàn diện gia tăng hiệu quả khâu bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp

Khách hàng chia sẻ

Cảm nhận khách hàng

Đối tác

Một số đối tác của chúng tôi